Kancelaria


Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Kołodziejczyk została założona w lutym 2006 r.

Celem działania Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej działającym na terenie Polski krajowym i zagranicznym podmiotom gospodarczym, w szczególności świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Zakres świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje wszystkie gałęzie prawa, a w szczególności:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo pracy,
 • prawo podatkowe,
 • prawo administracyjne,
 • prawo mieszkaniowe,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo autorskie,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • prawo budowlane,
 • prawo wekslowe i czekowe,
 • prawo bankowe i prawo papierów wartościowych,
 • prawo Unii Europejskiej.

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w języku angielskim.

Kancelaria gwarantuje świadczenie wysokiej jakości usług przez prawników posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, którzy tworzą jednolity zespół. Taka organizacja zapewnia krótki czas reakcji oraz efektywne metody współpracy z klientem. Pomoc prawna świadczona jest w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez klienta:

 • osobiście w siedzibie kancelarii;
 • osobiście w siedzibie klienta;
 • osobiście w miejscu wskazanym przez klienta;
 • za pośrednictwem telefonu, faksu;
 • za pośrednictwem internetu.

Doświadczenie.
W codziennej pracy łączymy doświadczenie z solidnym wykształceniem zawodowym. Mamy wieloletnią praktykę w obsłudze wiodących firm handlowych, produkcyjnych, usługwych oraz klientów indywidualnych.

Zakres działalności.
Nasze usługi obejmują: porady i opinie prawne, projekty umów i innych aktów prawnych, negocjacje oraz zastępstwo przed sądami i urzędami.

Nasze języki.
Świadczymy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.

Odpowiedzialność i rzetelność.
Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług prawnych. Stosujemy zaawansowane systemy archiwizowania zabezpieczenia danych i dokumentów naszych klientów. Pracujemy według standardów, które gwarantują porządek i terminowość wykonywanych zadań oraz stały kontakt z klientem. Zawsze przestrzegamy zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Sprawy klientów, które wykraczają poza naszą specjalizację rozwiązujemy w zespołach z zaprzyjaźnionymi prawnikami na zasadzie „burzy mózgów” lub przekazujemy zewnętrznym firmom konsultingowym. Nie pozostawiamy naszych klientów bez należytej pomocy prawnej. Ściśle współpracujemy ze specjalistami z zakresu podatków, a także z doświadczonymi księgowymi.

wsteczna górekancelaria gtw
Kaczka Studio WWW kontakt
+48 695 601 902
e.kolodziejczyk@kancelaria-kolodziejczyk.pl
adres
ul. Dekabrystów 41, lok. 706
42-200 Częstochowa